อาหารเสริม สมุนไพร

อาหารเสริม สมุนไพร

อาหารเสริม สมุนไพร ลู่ทางสำหรับเพื่อการรักษา

อาหารเสริม สมุนไพร และก็คุ้มครองป้องกันโรคอีกทั้งในรูปแบบของยาและก็ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่เป็นกระแสนิยมของคนธรรมดาทั่วไปในตอนนี้และเมื่อกล่าวถึง “สมุนไพร” ก็บางทีอาจจะมีความคิดว่าเป็นเพียงแค่พืชหรือต้นไม้ที่มาจากธรรมชาติเท่านั้น ทำให้รู้สึกไม่มีอันตรายสำหรับในการเลือกใช้ ทำให้เจอปัญหาจากการนำสมุนไพรมาใช้อย่างผิดต้องไหมถูกแนวทาง จนทำให้เกิดโทษต่อตัวของผู้ใช้ โดยพบรายงานทางคลินิกเกี่ยวกับอาการไม่พึงปรารถนาจากการใช้สมุนไพรที่มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ที่เอาไปใช้สำหรับเป็นยารักษาโรค ซึ่งตามความเป็นจริงแล้วตามพระราชบัญญัติสินค้าสมุนไพร พุทธศักราช 2562 บอกความหมายของ

“สมุนไพร” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่ได้จากพืช สัตว์ จุลชีวัน หรือแร่ ที่ใช้ ผสม ปรุง หรือเปลี่ยนสภาพ เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร และ“ผลิตภัณฑ์สมุนไพร” แสดงว่า (1) ยาจากสมุนไพร และก็ให้หมายความรวมถึงยาแผนไทย ยาพัฒนาจากสมุนไพร ยาแผนโบราณที่ใช้กับมนุษย์ตามกฎหมายกล่าวถึงยา หรือยาตามองค์ความรู้การแพทย์ทางเลือกดังที่  อาหารเสริม สมุนไพร รัฐมนตรีโดยข้อแนะนำของคณะกรรมการประกาศกำหนด เพื่อการบำบัด รักษา และก็ทุเลาความเจ็บป่วยของมนุษย์ หรือการคุ้มครองโรค (2) ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบสำคัญที่เป็นหรือเปลี่ยนสภาพ จากสมุนไพร ซึ่งพร้อมเพื่อที่จะได้นำไปใช้แก่มนุษย์เพื่อให้เกิดผลต่อสุขภาพหรือรูปแบบการทำงานของร่างกายให้ดียิ่งขึ้น เสริมสร้างองค์ประกอบหรือหลักการทำงานของร่างกาย หรือลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค แล้วก็ยิ่งกว่านั้นถ้าเกิดมุ่งหวังที่จะการเลือกใช้ยาสมุนไพรเพื่อมุ่งประโยชน์ทางด้านการดูแลและรักษาจำต้องอาศัยความรู้และความเก่งของผู้ชำนาญเฉพาะด้านซึ่งสามารถตั้งตำรับยาหรือกระบวนการบริหารยาที่ถูกเหมาะสมที่เฉพาะกับบุคคลแล้วก็ลักษณะโรคอีกด้วย

สมุนไพร’ ไทยคุ้มครองโควิด-19

 

รายงานในงานพูดคุย สมรรถนะของสมุนไพรไทย ในการคุ้มครองป้องกัน รักษา และก็ฟื้นฟูโควิด-19 ว่าสวกรัมได้ให้การสนับสนันทุนเพื่อใช้ในการวิจัยและทำการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสมุนไพรมาตั้งแต่ปี 2557 จนกระทั่งเดี๋ยวนี้ ได้ใช้งบประมาณไปแล้ว 580 กว่าล้านบาท และก็มีการค้นคว้าวิจัยมากกว่า 200 แผนการสมุนไพรที่มอบทุนอาทิเช่น กระชายดำ ขมิ้นชัน ฟ้าทะลายโจร ไพล รวมทั้งตำรับยาต่างๆดังเช่น ตำรับยาห้าราก เพื่อปรับปรุงสมุนไพรทั้งยังระบบ ค้นหาคุณประโยชน์ และทำยาให้มีใช้พอเพียงในประเทศ กำเนิดความมั่นคงยั่งยืนของยา สุขภาพ รวมทั้งยกระดับความรู้ความเข้าใจสำหรับเพื่อการแข่งขันของตลาดสมุนไพรของประเทศด้วย

“การพัฒนาสมุนไพรไทยให้เติบโตได้จำต้องเน้นย้ำไปที่ต้นน้ำ การปลูก การพัฒนาสายพันธุ์โดยใช้เทคโนโลยีที่ตามมาตรฐาน รวมทั้งการยืนยันวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ระหว่างที่กลางน้ำ จำเป็นต้องจัดทำหลักเกณฑ์ต่างๆให้สอดคล้องกับตำราสมุนไพร รวมทั้งตำรับยาแผนโบราณ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในแวดวงสุขภาพและค้าขายในเมืองนอก ทั้งยังจะต้องปรับปรุงยาใหม่  อาหารเสริม สมุนไพร และก็สารอาหารที่มีคุณประโยชน์ป้องกัน รักษา แล้วก็ฟื้นฟูโรค มีอีกทั้งการศึกษาทำการค้นคว้าและทำการวิจัยทั้งในเชิงแนวทาง แล้วก็มีผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่ตลาดอุตสาหกรรมไทยตรงกับความปรารถนาของตลาดโลก”ดร.สุวิทย์ กล่าวในปี 2564 สวกรัม ได้เกื้อหนุนปรับปรุงตำรับยาห้าราก เพื่อเล่าเรียนสมรรถนะยับยั้งทำลายในการคุ้มครองโควิด-19 และก็มอบทุนกับมหาวิทยาลัยรวมทั้งภาคเอกชน เพื่อปรับปรุงสเปรย์พ่นปากสารสกัดจากยาฟ้าทะลายโจร

3เทรนด์ ‘สมุนไพร’ โลกสู่การซื้อขาย

สกุลใหญ่ ผู้ชำนาญสมุนไพรของยูเอ็น และอาจารย์ประจำวิทยาลัยการแพทย์ตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต บอกว่า สมุนไพรในกระแสโลกในขณะนี้ มีอยู่ 3 เทรนด์ เป็น

1.สมุนไพรเสริมภูมิคุ้มกัน โดยเฉพาะเห็ด ขมิ้นชันในต่างแดนมีการเล่าเรียนหัวข้อนี้จำนวนไม่ใช่น้อย และก็มีผลิตภัณฑ์มากเพื่อนำมาใช้เสริมภูมิต้านทาน

2.สมุนไพรลดความเครียด

3.สมุนไพรที่ช่วยเสริมการนอนซึ่งเทรนด์พวกนี้ล้วนมีต้นเหตุจากความต้องการในการใช้สมุนไพรเพื่อคุ้มครองป้องกัน รักษา แล้วก็ฟื้นฟูวัววิด-19 โดยเหตุนี้ หากประเทศไทยต้องการก้าวสู่ตลาดสมุนไพรสุดยอดจะต้องวิจัย ผลิตผลิตภัณฑ์ ยาสมุนไพร อาหารเสริมที่สอดคล้องกับเทรนด์โลก

โควิด-19 เป็นสมัยโอกาสของสมุนไพร หลายประเทศทั่วโลกได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรที่จะนำมาใช้ในโรคโควิด-19 ราว 100 งานศึกษาเรียนรู้ และมีการดำเนินการเสร็จแล้ว 42 การวิจัย กำลังเรียนรู้ในคนไข้ 33 งานศึกษาเรียนรู้และค้นคว้าและทำการวิจัย รวมทั้งที่เหลือกำลังทดลองในหลอดทดลอง หรือสัตว์ทดลอง เพื่อตอบสนองในสิ่งที่ต้องการของผู้ซื้อสำหรับการใช้ยา อาหารเสริม หรือผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร

โดยเฉพาะยาสมุนไพร ที่ในเวลานี้ มีความต้องการยาสมุนไพรกว่า 80% จากเดิมที่มีความต้องการเพียงแต่ 60%” ภก.รศ.ดร.สุรถ้อยคำ กล่าวตำรับยาวิจัยต่อยอดรักษาวัววิดเภสัชกร อาหารเสริม สมุนไพร กล่าวต่อว่าการสร้างพัฒนายาสมุนไพร จึงควรคิดถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลัก ด้วยเหตุดังกล่าว การศึกษาวิจัยอันทำให้เกิดเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ จะเป็นการพิสูจน์ทางด้านการแพทย์ มีผลเด่นชัดในผู้เจ็บป่วยว่ายามีคุณภาพ และก็ความปลอดภัย เป็นการควบคุมคุณภาพตั้งแต่การผลิต

การสกัดแล้วก็ผลิตภัณฑ์เวลานี้กลุ่มประเทศที่บรรลุความสำเร็จในการศึกษาเกี่ยวกับตำรับยาแผนโบราณของประเทศตัวเอง ดังเช่นว่า จีน แล้วก็ประเทศอินเดีย ซึ่งเสร็จไปแล้วประเทศละ 4 ตำรับยา และก็มีการนำมาใช้รักษาวัววิด-19 เมืองไทยควรมีการส่งเสริมให้เกิดการวิจัยตลอด เลือกตำรับยาต่างๆสำหรับในการรักษาทางเดินหายใจ ลักษณะของการมีไข้ ซึ่งมี 77 ตำรับยามาเรียนอย่างเป็นจริงเป็นจัง บางครั้งอาจจะเป็นช่องทางของไทยในการพัฒนายาสมุนไพรเพื่อคุ้มครองป้องกันวัววิด-19 ได้

สมุนไพร”ถูกใช้เป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรม

โดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมเครื่องแต่งตัวอุตสาหกรรมของกินและก็เครื่องดื่มอุตสาหกรรมยาสมุนไพร และสินค้าอาหารเสริม ล้วนทำให้ตลาดสมุนไพรเป็นตลาดที่มีการเติบโตสูงอย่างสม่ำเสมอ โดยตลาดสมุนไพรในโลกมีมูลค่ารวมกันราวๆ 9.18 หมื่นล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐซึ่งประเทศที่มีมูลค่าทางการตลาดของสมุนไพรที่สูง อย่างเช่น ประเทศญี่ปุ่น เกาหลี จีน ประเทศฝรั่งเศส เยอรมัน แล้วก็ภูมิภาคทวีปเอเชียจากข้อมูลของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างชาติ กระทรวงพาณิชย์

กล่าวว่าตอนนี้ค่าการส่งออกสมุนไพรไทยอยู่ในหลักแสนล้านบาท โดยสมุนไพรไทยในกรุ๊ปอาหารเสริมมีมูลค่าการใช้รวมทั้งส่งออกรวมกว่า 80,000 ล้านบาทช่วงเวลาที่กรุ๊ปสปาและก็ผลิตภัณฑ์มีมูลค่าราวๆ 10,000 ล้านบาท รวมทั้งกลุ่มยาแผนโบราณตามความคิดการแพทย์แผนไทยมีมูลค่าประมาณ 10,000 ล้านบาทดังนี้ ได้มีการคาดหมายว่าปี 2563 มูลค่าของอุตสาหกรรมยาจะมากขึ้นเป็น 2 เท่า

ส่วนมูลค่าตลาดสมุนไพรรวมทั้งสารสกัดที่ได้จากธรรมชาติ เนื่องแต่ปัจจุบันคนรุ่นใหม่นิยมใช้สมุนไพรเป็นช่องทางสำหรับการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายเยอะขึ้นเรื่อยๆ นำมาซึ่งการทำให้ตลาดสมุนไพรที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตของอุตสาหกรรมยาเติบโตขึ้น จากเดิมมีมูลค่ากว่า 18,000 ล้านบาทในปี 2562 แล้วก็มีลักษณะท่าทางพุ่งสูงมากขึ้นเป็น 20,000 ล้านบาท

อาหารเสริมวัยทอง…ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปี

ก็เป็นตัวช่วยที่ดีรวมทั้งคู่ควรสำหรับคุณผู้หญิงอย่างเราๆเสมอ แต่แล้วเมื่อตอนปี 2021 นี้ อาหารเสริมสำหรับคนวัยทองอาจมีให้เลือกจำนวนมากล้นหลามจนถึงบางบุคคลอาจเลือกไม่ถูกกันเลยทีเดียว วันนี้เราจะมาเสนอแนะอาหารเสริมที่เหมาะกับคนวัยทอง ในปี 2021 ว่าควรเลือกแบบไหนกันจ้ะรูปแบบของอาหารเสริมวัยทอง แบ่งได้ 3 ประเภท

1. อาหารเสริมวัยทองแบบเม็ดแคปซูลข้างในจะเป็นผงสกัด ผิวเปลือกแคปซูลจะมีความแข็งแรงพบเห็นได้ตามตลาดทั่วๆไป รับประทานงาน แต่ว่าใช้เวลาสำหรับเพื่อการละลายและการดูดซึม ทำให้ร่างกายได้ประโยชน์จากสรรพคุณไม่ค่อยสุดกำลัง

2. อาหารเสริมวัยทองแบบน้ำเป็นอีกหนึ่งลู่ทาง ซึ่งพบเห็นได้ง่ายในตลาดทั่วไป รับประทานง่ายแต่อาจมีรสชาติที่ไม่ค่อยชักชวนน่ากลืนสักเท่าไหร่ ด้วยเหตุว่าองค์ประกอบสมุนไพรทำให้มีรสขม บางแบรนด์ก็เลยทำแต่งรสให้ดื่มง่ายขึ้น แต่ซึ่งก็คือสารแต่ง

3. แบบเจลในแคปซูลเป็นเทคโนโลยีใหม่ทันสมัย โดยด้านในจะเป็นเจลที่สกัดเข้มข้นพิเศษ เปลือกแคปซูลมีความยืดหยุ่นแต่แข็งแรง กินง่ายแล้วก็รักษาคุณประโยชน์ของสารสกัดข้างในได้ดียิ่งไปกว่ารูปแบบทั่วๆไป อาหารเสริม สมุนไพร  สามารถละลายได้รวดเร็วทันใจ ร่างกายซึมซับได้ไวกว่าธรรมดาเนื่องจากสารสกัดเป็นเจลแบบเข้มข้นถ้าเกิดเอ่ยถึงความนิยมของอาหารเสริมที่เหมาะกับ คนวัยทองในปี 2021 สูงที่สุด ก็คงหนีไม่พ้นรูปแบบเจลในแคปซูล เหตุเพราะเป็นรูปแบบที่ให้สรรพคุณครบถ้วน ร่างกายซึมซับได้รวดเร็วทันใจที่สุดและก็ยังทานง่าย แล้วก็ถ้าหากมีการใส่เป็นแบบอย่างบลิสเตอร์ด้วยก็จะสบายต่อการใช้แรงงานมากมาย เพราะเหตุว่ามีความสะอาดและก็ไม่มีสิ่งเจือปนตั้งแต่การผลิตด้วยเครื่องจักรที่นำสมัย ไม่มีการสัมผัสจากมือคน

กรรมวิธีเลือกทานอาหารหลังผ่าตัดมดลูกแล้วก็รังไข่

ผู้ที่มีความชำนาญเสนอแนะว่า ข้างหลังผ่าตัดมดลูก คุณควรกินอาหารให้หลากหลายแล้วก็หลากสี ทั้งยังผักสีเขียว แดง ส้ม ขาว แล้วก็ม่วง โดยเน้นย้ำกินอาหารจากธรรมชาติอย่างผักและก็ผลไม้ที่ผ่านขั้นตอนนอนที่สุดหรือไม่ผ่านกระบวนการเลย เพื่อให้ร่างกายได้รับสารประกอบจากพืช หรือที่เรียกว่า ไฟโตนิวเทรียนต์ (Phytonutrient) ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ ช่วยกระตุ้นหลักการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน และช่วยคุ้มครองป้องกันโรคเรื้อรังบางชนิดได้ เป็นต้นว่า เบาหวาน โรคมะเร็งแนวทางการเลือกทานอาหารเสริมหลังผ่าตัดมดลูกและก็รังไข่ถ้าเอ่ยถึงอาหารเสริมจากข้อมูลแล้ว ผู้เชี่ยวชาญชี้แนะให้กินอาหารเสริมสมุนไพรตังกุย ด้วยเหตุว่าตังกุยมีส่วนช่วยในเรื่องอาการวัยทอง อาทิเช่น ร้อนวูบวาบ เมื่อยเรียกตัว นอนไม่หลับ หงุดหงิดง่าย เนื่องจากว่าเกิดขึ้นจากฮอร์โมนเอสโตรเจนต่ำลง เพราะว่าไม่มีรังไข่ที่จะใช้สร้างฮอร์โมนนั้นเอง

เมื่อมีการปลดล็อกพืชกระท่อมแล้วก็ได้ทราบผลในด้านดีผลกระทบในด้านที่เสียหายกันแล้ว ผู้คนจำนวนไม่ใช้น้อยได้เอามาปลูกแต่ยังไม่ทราบว่าใบกระต๊อบนั้นที่จริงแล้ว มีแนวทางสำหรับเพื่อการใช้เพื่อรักษาอาการรวมทั้งโรคต่างๆมาก แต่ว่าดังนี้ยังมีหญิงรับใช้พืชกระต๊อบอย่างผิดแนวทาง วันนี้ทางเราจะมาชี้แนะวิธีการใช้พืชกระท่อมอย่างถูกต้อง ซึ่งจะมีอะไรบ้างไปดูกัน แก้ไอใช้ใบสด 1-2 ใบ ต้มกับน้ําตาลทรายแดง ดื่มแก้ไอ หรือบดใบสด คายกาก และควรดื่มน้ําตามให้มากเพื่อป้องกันท้องผูกแก้เมื่อยเนื้อเมื่อยตัวนำ เถาวัลย์เปรียง , มะคําไก่ , มะแว้งต้น , มะแว้งเครือ , เถาโคคลาน , เถาสังวาล , พระอินทร์ , หญ้าหนู , ต้นผักเสี้ยนผี , แก่นขี้เหล็ก , ใบมะกา อย่างละ 1 ส่วน

เนื้อในฝัก ราชพฤกษ์ 5 ฝัก ใบกระท่อม 2 ส่วน เถากําแพงเจ็ดชั้น 3 ส่วนรวมทั้งนำไปต้ม ใช้กิน ก่อนกินอาหาร ยามเช้า-เย็น ทีละ ครึ่ง-1 ถ้วยกาแฟการใช้รักษาอาการท้องเสีย เจ็บท้องเคี้ยวใบกระต๊อบ และก็ ดื่มน้ําตามต้มใบกระท่อม ใส่เกลือรวมทั้งน้ําตาลทรายแดงนิดหน่อยเปลือกต้นกระต๊อบ เปลือกต้นสะเดา เปลือกต้นมะขาม หนักอย่างละ 50 กรัม หัวขมิ้นชัน (แก่) หัวกระทือ (แก่) อย่างละ 1 หัว เผาไฟพอสุก ต้มรวมกับน้ําปูนใส น้ํา ธรรมดาอย่างละเท่าๆกัน รับประทานทีละ 2-3 ช้อนแกง เมื่อหายก็เลยหยุดทานรักษาโรคเบาหวานใช้กระท่อมทั้ง 5 (ใบ กิ่ง เปลือกต้น รากเนื้อไม้ หรือใช้ต้นกระท่อมต้นเล็ก สูงราวๆ 1 ศอก 1 ต้น) แล้วก็สับใส่หม้อต้ม

รับประทานครั้งละ 3-5 ซ้อนแกง เช้า-เย็นเคี้ยวใบกระท่อม วันละ 1 ใบ นาน 41 วันต้มใบกระต๊อบ ต้นหญ้าหนวดแมว ไม้ค้อนตีนสุนัข อย่างละเสมอกัน ต้มน้ํา 3 เอา 1 ดื่มทีละ 1 ช้อนโต๊ะ เช้าตรู่-เย็น ต้มใบกระต๊อบ ผสม อินทนินน้ํา กระเทียมต้น แล้วก็ กระเทียมเถาแต่ แม้จะมีการปลดล็อกใบกระท่อมเพื่อประโยชน์ทางอาหารและยาแล้ว อาหารเสริม สมุนไพร  แม้กระนั้นก็ยังมีข้อควรรอบคอบทางด้านกฎหมายที่ควรคำนึงถึง โดยยิ่งไปกว่านั้นการนำไปใช้ผสมกับสารเสพติดประเภทอื่น แนวทางการขายน้ำสุกกระท่อมในห้องพัก โรงเรียน รวมทั้งจัดจำหน่ายของกินที่มีส่วนผสมของใบกระท่อมแก่สตรีตั้งท้อง และผู้สูงอายุต่ำลงมากยิ่งกว่า 18 ปี ล้วนถือว่าเป็นการไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่สามารถทำเป็น

สารสกัดสำคัญของอาหารเสริมแคปซูลบำรุงร่างกาย

สารสกัดสำคัญของอาหารเสริมแคปซูลบำรุงร่างกายสารสกัดสำคัญของอาหารเสริมแคปซูลบำรุงร่างกาย สารสกัด Marigold extractสารสกัดสำคัญของอาหารเสริมแคปซูลบำรุงร่างกาย สารสกัด Marigold extract สารสกัดจากดาวเรือง ที่ผ่านการสกัดด้วยเทคโนโลยีเฉพาะ ทำให้ได้สารสำคัญเป็น ลูทีน 5% รวมทั้ง ซีแซนทีน 0.25% ซึ่งเป็นที่เข้าใจกันดีว่ามีประโยชน์ต่อดวงตาเป็นอย่างมาก

กรองแสงหรือป้องกันรังสีที่จะทำให้เกิดอันตรายต่อดวงตา
คุ้มครองปกป้องไม่ให้เซลล์ของหน้าจอประสาทตาถูกทำลาย
คุ้มครองปกป้องโรคต้อหิน, ต้อกระจก, โรคจอสำหรับรับภาพเสื่อม

1.1 Lutein : ลูทีน เป็นแคโรทีนอยด์สีเหลือง พบได้มากในดอกดาวเรือง
ในการดูดซึมแสงสีสีน้ำเงิน เพื่อคุ้มครองปกป้องอันตรายแก่หน้าจอประสาทตา
สร้างสารต้านอนุมูลอิสระ สำหรับในการป้องกันเรตินา

1.2 Zeaxanthin : ซีแซนทีน เป็นแคโรทีนอยด์ที่เหมาะสมกับผู้ใช้สายตามาก ผู้สูงอายุ ผู้ทำงานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ หรืออยู่กับแสงไฟจ้า ฯลฯ
กรองแสงที่จะผ่านไปสู่จอตา เพื่อคุ้มครองป้องกันรังสีจากแสงอาทิตย์ที่มีอันตรายต่อดวงตา
ปกป้องเซลล์ของจอประสาทตาไม่ให้ถูกทำลาย

sopadvert