2.22 – เวลารัก เวลาเส้นตาย (2017)

ทุกสิ่งที่เห็นคือปริศนาทุกอย่างที่เกิดคือลางบอกเหตุทุกภาพนำไปสู่สถานที่และห้วงเวลาเดียวกัน
2:22 (ทู ทเวนตี้ ทู) ความลับแห่งความตายกำลังสื่อสารกับ “เขาคนนี้”

ตัวอย่าง