Absolutely Anything (2015)

Absolutely Anything (2015)

Absolutely Anything (2015)

 

ต่อไปนี้ครูโรงเรียน ที่ทันใดนั้นพบว่าเขามีความสามารถที่จะทําทุกอย่างที่เขาปรารถนาความท้าทายมอบให้เขาโดยกลุ่มของมนุษย์ต่างดาวอํานาจ ดูเขาจากอวกาศ

ขณะที่เขาพยายามจัดการกับพลังใหม่ที่พบเหล่านี้และกิจกรรมที่เกิดขึ้นในภายหลังเขาเรียกร้องให้เพื่อนสุนัขของเขาภักดีเดนนิสเพื่อช่วยให้เขาไปพร้อมกัน

 

ตัวอย่างหนัง