Conan The Barbarian (2011)

Conan The Barbarian (2011)

Conan The Barbarian (2011)

การแสวงหาที่เริ่มต้นด้วยความพยาบาทส่วนตัวสำหรับนักรบ Cimmerian ที่ดุเดือดในไม่ช้าก็กลายเป็นการต่อสู้ที่ดุเดือดกับคู่แข่งที่ดุร้ายสัตว์ประหลาดที่น่ากลัวและโอกาสที่เป็นไปไม่ได้ขณะที่โคนันตระหนักว่าเขาเป็นความหวังเดียวในการช่วยชาติของ Hyboria สิ่งชั่วร้ายเหนือธรรมชาติ ดัดแปลงมาจากผลงานดั้งเดิมของ Robert E. Howard และซื่อสัตย์ต่อตำนานและจิตวิทยาของตัวละครที่เป็นสัญลักษณ์ของเขา

ตัวอย่าง