Deep Trap (2015)

Deep Trap (2015)

Deep Trap (2015)

จุนซิก (Han Sun Jo)และโซยอน (Min-Kyeong Kim) คู่สามีภรรยาที่กำลังประสบปัญหาครอบครัวอย่างหนัก ตั้งแต่ที่ฝ่ายภรรยาแท้งลูกจนทำให้ฝ่ายสามีรู้สึกผิดหวังจนกลายเป็นว่าเขาเริ่มละเลย ไม่เอาใจใส่เมียของตัวเอง และที่เป็นปัญหาที่สุดก็คือ เมื่อทั้งสองคนคิดจะมีลูกกันอีกครั้งพอถึงเวลาเข้าด้ายเข้าเข็มฝ่ายสามี กลับยังหลอนกับความสูญเสียที่ผ่านมาจนทำให้ความเป็นชายมันไม่แข็งขันเหมือนเดิม โซยอน เลยออกไอเดียชวน จุนซิก ไปเที่ยวเกาะ เชจู กันสองคนเพื่อกระชับความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยา

ตัวอย่าง