Escape Plan (2013)

Escape Plan (2013)

Escape Plan (2013)

เมื่อหน่วยงานความมั่นคงด้านโครงสร้างพบว่าตัวเองถูกจองจำในคุกที่เขาออกแบบเขาจะต้องใช้ทักษะของเขาเพื่อหลบหนีและค้นหาว่าใครเป็นคนกำหนดกรอบเขา

ตัวอย่าง