Fantastic Four (2015)

Fantastic Four (2015)

Fantastic Four นั้นเป็นเรื่องราวรีบู้ทใหม่ไม่อิงอะไรจากภาคเดิม โดยเล่าเรื่องราวของรี๊ด หนุ่มน้อยอัจฉริยะที่พยายามทำความฝันตนเองในการประดิษฐ์เครื่องย้ายมวลสารควอนตัม หรือ เครื่อง เทเลพอร์ต มาตั้งแต่วัยเด็กๆ (ฉลาดโหดมาก) ไม่มีใครยอมรับในตัวเขา เขากับเพื่อนรักที่ชื่อ เบนส์ ได้พยายามช่วยกันทำจนกระทั่งเข้าเรียนมหาลัย แต่ก็ถูกมองว่ามันคือมายากล จนกระทั่งทีมนักวิทยาศาตร์ก็ได้มาพบเข้า และเชิญเขามาสร้างเครื่องเทเลพอร์ตแบบจริงๆ ผลจากการสร้างเครื่องเทเลพอร์ต ทำให้เขากับทีมงานไปยังโลกอีกโลก แต่กลับเจออุบัติเหตุ ที่ทำให้เขากับคนในทีมกลายสภาพมีพลังพิเศษ

ตัวอย่าง