G.I. Joe The Rise of Cobra (2009)

G.I. Joe The Rise of Cobra (2009)

G.I. Joe The Rise of Cobra (2009)

หน่วยทหารชั้นยอดประกอบด้วยหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่รู้จักกันในชื่อ GI Joe ปฏิบัติการจาก The Pit เป็นองค์กรชั่วร้ายที่นำโดยเจ้ามืออาวุธที่มีชื่อเสียง

ตัวอย่าง