Passengers (2016)

Passengers (2016)

Passengers (2016)

เป็นผู้โดยสารสองคนบนยานอวกาศที่พาพวกเขาไปสู่ชีวิตใหม่บนดาวเคราะห์ดวงอื่น การเดินทางครั้งนี้จะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเมื่อพ็อดไฮเบอร์เนตตื่นขึ้นมาอย่างลึกลับเมื่อ 90 ปีก่อนถึงจุดหมายปลายทาง

ตัวอย่าง