2.22 (2017) ชีวิตของดีแลนแบรนสันจะตกรางอย่างถาวรเมื่อรูปแบบของเหตุการณ์ซ้ำซากซ้ำซากทุกวันและ คุกคามชีวิตของผู้หญิงที่เขารัก ตัวอย่าง