21 Bridges (2019) แค้นนี้…ปิดเมืองล่ามันก็ยังไม่สาสม แค้นนี้…รอการชำระทั้งชีวิตก็ไม่สายไป พบความแค้นที่ระเบิดจนทั้งเมืองต้องสยบ แชดวิก โบสแมน แห่ง Black Panther “21 Bridges” ตัวอย่าง