Annihilation (2018) แดนทำลายล้าง   เรื่องราวกล่าวถึง  เหล่านักชีววิทยาประกอบไปด้วย 5 สาว ลีน่า,ดร.เวนเทรส , อันย่า , แคสซี่ เชปเพริด , โจซี่ ที่ได้เดินทางเข้าไปสำรวจ “พื้นที่ๆ ไม่รู้จัก” หรือที่เรียกกันว่า ‘’ม่านรุ้ง’’ภายในเต็มไปด้วยบางสิ่งบางอย่างและสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถอธิบายถึงลักษณะรูปร่างของมันได้… จนกระทั่งทีมนักชีววิทยาชุดดังกล่าวได้หายตัวไปในระหว่างการสำรวจ เหลือออกมาคือ อ้ายเคน แฟนของลีน่า ซึ่งข้างในรูปลักษณ์ทางกายภาพ […]