Apollo 18 (2011) “Apollo” โครงการสำรวจอวกาศของอเมริกาในนามองค์การ “นาซ่า” เป็นโครงการที่แสนทะเยอทะยาน และท้าทายความคิดฝันของมนุษย์ชาติ ในการนำมนุษย์ไปเหยียบดวงจันทร์ให้สำเร็จ และจากประวัติศาสตร์ นาซ่าทำสำเร็จเป็นครั้งแรกในปี 1969 กับ Apollo 11 หลังจากนั้นเป็นต้นมาอเมริกาก็มีการส่งมนุษย์ไปอีกหลายครั้งจนถึงครั้งสุดท้ายนั้นคือ Apollo 17 ในปี 1972 ตัวอย่างหนัง