Warning: sprintf(): Too few arguments in /home/sopadvert.com/public_html/wp-content/themes/trendy-news/inc/breadcrumb-trail/breadcrumbs.php on line 230

Warning: sprintf(): Too few arguments in /home/sopadvert.com/public_html/wp-content/themes/trendy-news/inc/breadcrumb-trail/breadcrumbs.php on line 230
Assassin s Creed (2016) อัสแซสซินส์ ครีด

Assassin s Creed (2016)

Assassin s Creed (2016) อัสแซสซินส์ ครีด   เรื่องราวเหตุการณ์สองยุคของชายผู้หนึ่งซึ่งพบว่าตนเองอยู่ท่ามกลางการต่อสู้ระหว่างกลุ่มอำนาจสองกลุ่มมาแต่สมัยโบราณ เขาจะยุติความขัดแย้งและไถ่ถอนความผิดของตนได้ด้วยการอาศัยความทรงจำจากบรรพบุรุษซึ่งถูกเก็บไว้ในดีเอ็นเอของเขาเท่านั้น  …

Read More