Bridge of Spies (2015)

Bridge of Spies (2015) หนังได้แรงบันดาลใจมาจากเหตุการณ์จริง ทนายอเมริกัน James B. Donovan ต้องว่าความให้กับสายลับรัสเซีย…

Read More