Tag: gps one ไม่ทํางาน

gpsone ขึ้น offline

gpsone ขึ้น offline คืออะไร สามารถช่วยสำหรับเพื่อการชี้เฉพาะตำแหน่ง gpsone ขึ้น offline ของตัวรถหรือไม่? ระบบ A-GPS คือการกำหนดตำแหน่ง โดยคำนวณจากเสารับคำสัญญาณโทรศัพท์มือถือ การกำหนดตำแหน่งโดยใช้ A-GPS จะมีส่วนดีและข้อผิดพลาดแตกต่างกันไป สิ่งที่ดีคือ คนซื้อสามารถตรวจสอบตำแหน่งของตัวรถได้ ถึงแม้จะไม่ได้รับคำสัญญาณจากดาวเทียมGPS แต่ข้อผิดพลาดคือ…